Cờ vàng ủng hộ Biden đụng cờ vàng ủng hộ Trump trên đường Bolsa, ông quét rác nói gì?
Tác giả : Phố Bolsa TV Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-10-12
----------