Nhóm chống Trump tấn công đoàn xe dân gốc Việt tuần hành ủng hộ Tổng thống Trump, và cái kết
Tác giả : Phố Bolsa TV Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-10-14
----------