TUYÊN ÁN TÔNG TÔNG

Tác giả: Tha Hương Ngày đăng: 2020-10-14

Thấy Lừa luận tội Tông Tông
Tha Hương cũng kéo tội ông luận bàn
Đời tỷ phú thanh nhàn không hưởng
Lại lăn vào cái hướng chông gai !
Từ ngày Tông bước lên ngai
Đứa ganh đứa ghét, chúng hài tội Tông
Không có tội, thổi phồng ra tội
Chúng vẽ ra trăm lối trăm đường
Bởi vì lũ vịt chủ trương
Cho Cờ Hoa nếm sắc hương ĐẠI ĐỒNG !
Ơi cái ghế Tông Tông béo ngậy
Như mọi người đã thấy, đúng không?
Vịt rời cái ghế Tông Tông
Là thành tỷ phú Cờ Bông rõ ràng
Tông thì khác cả làng thấy nhé,
Nên tội Tông không bé tí nào
Tiền lương chỉ nhận mười hào
Còn chia từng mục, tặng vào qũy công
Tông phải biết tội Tông bự rứa
Lại còn đem lời hứa làm tròn
Hết lòng bồi đắp nước non
Không cho lũ Chệt bào mòn Cờ Hoa
Làm bọn nuốt đô la của Chệt
Phải thù Tông, thù hết sức mình
Tương lai đất nước, dân tình
Lương tâm, đạo đức, công bình, chúng quăng !
Để chúng được hung hăng bọ xít
Bèn bảo nhau thả vịt đi hoang
Vịt la quack quack khắp làng
Dân nghe, biết tỏng họ hàng Fake News
Tông quật ngã từng chiêu, từng đứa
Nên tội Tông cao tựa bằng trời
Tội Tông nó bự, Tông ơi
Tông làm Lừa - Chệt nát bời lá gan
Giá Tông cứ bạc vàng thu thập
Ôm ngon cô thực tập như người (1)
Hoặc đem bao tỷ đô tươi
Tặng cho khủng bố để ngôi vẹn toàn (2)
Thì Lừa đã chẳng làm con rối
Để đêm ngày luận tội Tông Tông
Biết chi khi nhập ĐẠI ĐỒNG
Kinh hồn, Lừa chạy cũng không thoát đời
Tông có tội chẳng chơi kiểu đó
Lại ngược dòng nên nó thù Tông
Tội Tông bự quá, thấy không?
Chúng đem tội chất mấy chồng thiệt cao
Người công chính nhìn vào, thấy rõ
Tội Tông làm Lừa nọ bất an
Cho nên chúng lập mưu gian
Dựng lên bao tội Lừa làm hại ông
Ăn bả Chệt, đem Tông Lừa đập
Bởi Lừa theo chân Tâp đó mà
Còn người yêu nước Cờ Hoa
Phạt Tông cú nữa, án là TÁM NĂM !!!

Tha Hương