Thời sự Dương Đại Hải
13 October 2020
Nguồn: VBS Television - Youtube Ngày đăng: 2020-10-14
Phần 1

Phần 2

Phần 3
----------