40,000 email bê bối của Hunter Biden được tiết lộ. Kết thúc ước mơ của Joe Biden.
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-10-15

TheSaigonPost : Giải mật email Hillary Clinton - nước Mỹ chấn động phát hiện chính quyền Obama tiếp tay Tập Cận Bình

TheSaigonPost :Thượng viện Mỹ điều tra tài liệu ổ cứng của Hunter Biden - Tổng Thống Trump sẽ tới thăm Đài Loan?
----------