TA ĐI BẦU NHÉ ...

Tác giả: Ngô Minh Hằng Ngày đăng: 2020-10-16

Nỗi đau vẫn nhức trong tim
Tháng Tư còn đó, nổi chìm còn đây ...
Quê còn Việt cộng đọa đầy
Ta còn nỗi nhục tan bày, mất quê
Người đi còn vọng lời thề
Bao giờ sạch cộng mới về quê xưa
Thế mà chưa mấy nắng mưa
Khăn nhung áo gấm đã thừa đường quê
Giấy rách lại chẳng giữ lề
Tạm dung, đất khách còn bê cộng vào
Với nhau che mặt, dựng rào
Với cộng niềm nở mời chào thân quen
Quên ngày tù ngục tối đen
Quên đêm bỏ trốn, yếu hèn vượt biên
Vô tâm hay đã vì tiền
Mà nay viên mãn đất hiền an cư
Lại quên ngày cuối Tháng Tư
Lại theo chân bọn Tàu phù tung hô ...
A dua với lũ tội đồ
Mong làm nước Mỹ cõi bờ tan hoang ?
"Đánh" người yêu nước dã man
Cầm tay bỏ lửa phũ phàng, bất lương !
Manh tâm làm loạn chính trường
Giúp cho Tàu cộng rộng đường chiếm ngôi
Nước ta cộng chiếm mất rồi
Ta tìm đến Mỹ xây đời Tự do
Mà nay Tàu cộng ta phò
Mỹ mà mất nước, ta bò đi đâu ???
Tàu ôm mộng nhất địa cầu
Cộng Tàu xảo độc, cộng Tàu tàn hung ...
Kẻ theo Tàu cộng nằm vùng
Thì tâm địa cũng vô cùng gian manh !
Ta may, chim đậu đất lành
Không vun, chớ đập tan tành cái may ...
Nếu Tàu được Mỹ trong tay
Thì ta khốn đốn như ngày Tháng Tư !
Không nhìn ra cộng thật ư
Mà đi theo giặc đập nhừ chính ta ?!
Bốn lăm năm hận chưa nhoà (1975-2020)
Xin nhìn rõ bậc yêu nhà, thương dân
Đừng đi theo bọn vong thân
Đã xa chính nghĩa lại gần gian phi
Trước bày bất hảo, chúng qùy
Trước quân Tàu cộng, diệu kỳ chúng tôn
Không còn quốc thể, quốc hồn
Bầu cho kẻ ấy hỏi còn núi sông???
*
Ta đi bầu nhé, cho đông
Nhưng bầu cho đúng, kẻo không, mất nhà !
Thời này lắm qủy nhiều ma
Chớ mà LẦM LẠC, chớ mà VÔ TÂM !
YÊU DÂN NƯỚC, CHÍNH LÀ TRUMP
BẦU ÔNG, TA CHẲNG BẦU LẦM, TA ƠI !!!...

Ngô Minh Hằng