DÂN MỸ SÁNG MẮT! Vạch trần bộ mặt giả dối của Joe Biden - Bịa đặt chuyện đời lừa cả nước Mỹ!
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Toutube Ngày đăng: 2020-10-17
----------