Vượt lũ lụt bất chấp nguy hiểm đi cứu trợ vùng rốn lũ Quảng Điền
Tác giả : Nhóm thiện nguyện Huế Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-10-17
----------