Thư Gửi Bạn, cử tri quận 7, San Jose.
Author: Đỗ Vẫn Trọn Source: Nguyen304 - Youtube Posted on: 2018-05-24

******
Thư độc giả :

Kính ông nhà văn Đỗ Vẫn Trọn.

Nhóm TBĐ và VXSJ vừa ới nhau để cùng mở Đài 1290, để nghe "Ứơc Muốn Của Nhà Văn Đỗ Vẫn Trọn" mà ông vừa đọc xong.
Chúng tôi Nhóm TBĐ & VXSJ cùng người thân trong khu vực 7, rất cảm ơn bài viết của ông, bài viết trung thực, nhận xét rõ ràng, không thiên vị một ưcv nào.... của một nhà văn, một ông Giám đốc của Hệ Thống Truyền Thông Viên Thao...
Tưởng cũng nên nhắc lại là trước đây nhiều năm... 2 ông đưa nhau ra tòa, thì 2 bên cũng thương tích đầy mình, bây giờ bọn bám váy Vân Lê còn post lên những bài cũ của ông để đánh phá NV Tâm dẫy đầy trên NET.
Nay vì công đạo, và cũng vì muốn giữ ghế NV khu 7 cho người Việt...mà ông đã bỏ qua "mối thù" xưa cũ... để viết một bài với nhận định chính xác, mà khi nghe qua chúng tôi đều hiểu ý ông và cảm động. Vậy là ông đã thắng chính ông rồi... người xưa có nói " Thắng địch trăm trân không bằng thắng ta một trận" Một tràn pháo tay của nhóm chúng tôi chân thành gửi đến ông.
Thưa ông NV Đỗ Vẫn Trọn.
Nhóm TBĐ & VXSJ chúng tôi thì nghèo, nhưng vừa góp nhau được 100$ sẽ gởi đến ông, để phụ tiền phát thanh Ước Muốn Của Nhà Văn Đỗ Vẫn Trọn để ông giúp phát nhiều lần trên làn sống 1290 AM được hỉ ? Thưa ông.
Nếu không phiền xin ông cho Ước Muốn Của Nhà Văn Đỗ Vẫn Trọn post lên net và thực hiện MP3 để gử̉̉i vào email cho đồng hương nghe lại. Chân thành cảm ơn ông nhiề̀̀u lắ́m.
Trân trọng,

Nhóm TBĐ / VXSJ
------------
- Ai đã về Việt Nam từ những năm 1990, meeting với Cọng Sản Việt Nam, chụp hình chung với Thủ tướng VC Võ Văn Kiệt?
- Nghị viên Nguyễn Tâm.
- Ai đã cùng Madison Nguyễn âm mưu làm "MỘT THÁNG DI SẢN" để phá bỉnh NGÀY QUỐC HẬN?
- Nghị viên Nguyễn Tâm.
- Ai đã đẻ ra nghị quyết 3.8 chỉ cấm cờ máu VC tại các Cột cờ thành phố, còn mọi nơi trong thành phố thì VC treo cờ "thành phố không có quyền cấm?
- Nghị viên Nguyễn Tâm.
- Ai làm làm luật sư mà không trao tiền Inssurance bôi hoàn cho thân chủ, để bị mất bằng luật sư?
- Nghị viên Nguyễn Tâm.
- Ai đã chủ trương làm MC cho "tiệc nhục mạ Chiến Sĩ VNCH?
- Nghị viên Nguyễn Tâm.
- Ai làm luật sư mà đảo lộn tên họ của thân chủ để bên kia thắng kiện?
- Luật sư Nguyễn Tâm.
- Ai lợi dụng Giáo Dân Công Giáo Thánh Tâm (Sacred Heart) để kiếm phiếu bị lật tẩy?
- Nghị viên Nguyễn Tâm
Một nghị viên bất xứng như vậy có nên bầu cho hắn ta không?
- Không.
- KHÔNG BẦU CHO NGUYỄN TÂM
- HÃY LOẠI TRỪ NGUYỄN TÂM RA KHỎI GHẾ NGHỊ VIÊN KHU VỰC 7
**************
Nghị Hòn
Nghị Hòn phản bội Dân Ta,
Để cho Nghị nghỉ : Về nhà nấu cơm
Khu 7 trộm cắp luôn luôn
Xóm làng mất ngủ sớm hôm canh
chừng Bốn năm lương bổng lận lưng
Chỉ là Nghị GẬT có chừng ấy thôi
Công lênh chẳng có ai ôi !!!
Mượn hoa cúng Phật lừa đời kể công.....
Trung Tâm sinh hoạt cộng đổng
Việt, Miên, Lào,Thái..dùng chung một nhà
Chẳng phải là của RIÊNG ta
Ỡm ờ lừa bịp ấy là điêu ngoa !!!??
An le (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

----------
Quý Vị Cử tri khu 7 cùng Dân Mỹ gốc Việt có bị XẤU HỔ chung với toàn dân TP. San Jose,khi có một NV. gốc Việt mà cuộc đời đã gây ra những hành động bê bối trong thời gian dài không ???

trung do This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. [DanTocTuQuyet]
----------
Nghe Đỗ Văn Trọn nói mà cười ra nước mắt. Việt Cộng nó còn có câu "Hy sinh đời bố củng cố đời con" mà VNCH lại có người kêu gọi "Hy sinh đời con củng cố đời cha". DVT đã ăn tiền tươi của UCV Thomas Duong mà lại đi bưng bô Nguyễn Tâm thì đúng họ Duong đã "trao trứng cho ác".

Chris Le<This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>
-----------