XIN HỎI THÁI HỒ MẤY CÂU
Author: Kiêm Ái Posted on: 2018-05-25
Trong bài viết "Bầu Cử Nghị Viên Khu Vực 7 NÊN BẦU CHO AI", ông Thái Hồ viết kết luận:
"Hãy cùng chung suy nghĩ để chuyển tải những tin tức cụ thể và chính xác này thành sự thực rõ ràng đến với đồng hương. Được như thế, chúng ta chắc chắn sẽ tiếp tực có một nghị viên gốc Việt tại khu vực 7, thành phố San Jose trong năm 2018 này nữa."
- Trong bài, ông Thái Hồ cho rằng bà Vân Lê đã thất cử quá 3 bận, chuyên phá phiếu, và ông khuyên Vân Lê phải rút lui để cho Nguyễn Tâm thắng cử. Xin ông Thái Hồ đừng dại mà cho rằng Vân Lê đã thất bại 3 lần là lý do phải rút lui. Ông có biết cụ Nguyễn Công Trứ đã hỏng thi bao nhiêu lần hay không, cho đến nỗi cụ phải thốt nên câu tâm sự:
"Khi vui nói dỡn mà chơi vậy,
Tuổi tác ngần này có chịu đâu?
Và năm 42 tuổi cụ đã đỗ đạc, ra làm quan và đã thành công sáng chói trên văn học cũng như trong lịch sử. Đừng bắt chước Nguyễn Tâm chê Vân Lê thất cử mà thiên hạ cười cho. Họ nói rằng ông đã dốt lịch sử lại dốt văn học sử.
Ong còn học đòi thói độc tài mà dốt luôn thể thức thành phố San Jose không hạn chế số lần ứng cử. Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe.
- ÔngThái Hồ chọn ai giữa một người Mễ, Mỹ, Nhựt... và một người Việt làm lợi cho Cọng Sản Việt Nam?
Xin nhắc ông Thái Hồ nhớ rằng toàn thể người Việt tị nạn Cọng Sản trên kháp thếi giới đã loại ứng cử viên VC vào chức Ủy Viên không thường trực LHQ mà không loại bất cứ ứng cử viên nước khác.
- Ứng cử viên Nguyễn Tâm đã về VN, hội họp với Cọng Sản Võ Văn Kiệt lúc đó đang là thủ tướng VC, đã chụp hình chung với VC VVKiệt mà còn chưng ở phòng làm việc và tại nhà xem như rất hãnh diện.
- Năm 2016 ứng cử viên Nguyễn Tâm đã âm mưu làm 2 chuyện để xóa bỏ NGÀY QUỐC HẬN,
- Đã một lần, Nguyễn Tâm và Nguyễn Mạnh cho đồng hương ăn bánh vẽ vụ"có trụ sỡ mới. Nạn nhân chính là vợ chồng Phạm Hữu Sơn và ông Vũ Huynh Trưởng
- Nhứt là Nguyễn Tâm đã đẻ ra nghị quyết 3.8 làm lợi cho VC.
Trong khi đó 3 ứng cử viên khác không có ai có thành tích làm lợi cho VC như Nguyễn Tâm. Thái Hồ hay Nguyễn Tấn Thọ hãy trả lời.
Thái Hồ có biết tại sao kỳ bầu cử này có nhiều ƯCV gốc Mễ và gốc Việt ra ứng cử, không nễ mặt nghị viên đương nhiệm Nguyễn Tâm hay không?
- Câu trả lời đúng nhứt là họ biết chắc nghị viên Nguyễn Tâm sẽ bị đồnh hương gốc Việt loại bỏ kỳ này, do đó họ mới mạnh dạn ra ứng cử để giữ ghế khu vực 7 cho người Việt. Người phá phiếu kỳ này là NGUYỄN TÂM, Nguyễn Tâm nên rút lui mới phải.
2) ƯCV Nguyễn Tâm đã tham tiền cho đến nỗi quịt tiền một thân chủ được hãng Insurance bồi thường, bị tòa án ra phán quyết: tước bằng hành nghề luật sư vĩnh viễn. Còn có chút đạo đức, liêm sỉ, hỏi ông Thái Hồ có nên bầu cho Nguyễn Tâm hay không? Xin trả lời, đừng trốn tránh như Nguyễn Tâm.
Nguyễn Tâm khi còn là luật sư đã cố ý đảo lộn tên họ của thân chủ mình là bị cáo Nguyễn Thượng Vũ thành Vũ Thượng Nguyễn để cho phía bên nguyên cáo thắng. khiến người ta NGHI NGỜ, Phải NGHI NGỜ có cơ sở rằng luật sư Nguyễn Tâm ăn tiền 2 đầu.
Xin nhắc ông Thái Hồ kỳ bầu cử trước, nếu Vân Lê không vì NGƯỜI VIỆT phải có ghế ở khu vực 7 mà CỔ ĐỘNG ĐỒNG HƯƠNG ỦNG HỘ VÂN LÊ DỒN PHIẾU CHO NGUYỄN TÂM, thì Nguyễn Tâm đã thất cử vì y chỉ hơn bà Maya trên dưới 200 phiếu.
So sánh 4 ứng cử viên người Việt, TÂM NGUYỄN PHẢI LÀ KẺ BỊ LOẠI KHỞI CUỘC BẦU CỬ SƠ BỘ NGAY 5 THÁNG 6 NĂM 2018 NÀY.
 
Kiêm Ái
24.5.2018