Oct|26|AM - Nancy Pelosi lên tiếng tái tranh cử chức vụ chủ tịch Hạ Viện
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-10-27

Oct|27|AM - Joe Biden tuyên bố sẽ hợp tác với Trung Cộng nếu thắng cử.
----------