Điềm lạ xuất hiện trên bầu trời ngay tại tháp Trump, báo hiệu một chiến thắng lớn của Đảng Cộng Hòa
Nguồn: Saigon News - Youtube Ngày đăng: 2020-10-28
----------