Oct|29|AM - Nhà thờ người Việt ở Mỹ bị phong trào da đen đốt cháy. .
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-10-29
----------