Oct|30|AM __ 5 lý do người Mỹ nên bầu cho Tổng Thống Donald Trump.
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-10-30
----------