Oct|31|AM _ TT.Trump chiến đấu đến cùng. 2 ngày 10 cuộc vận động tranh cử
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-10-31
----------