Xôn xao dư luận: Lá thư Đức Tổng Giám Mục Carlo Maria Viganò gởi Tổng thống Trump trước ngày bầu cử
Tác giả : Vietcatholic News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-11-01
----------