Nov|02|AM __ TT.Trump sẽ thắng hơn 290 lá phiếu đại cử tri.
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-11-02
----------