Theo dõi trực tiếp kết quả bầu cử ngày 3 November 2020
Tác giả : NBC News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-11-03
Live: 2020 Election Results Map For Trump Vs. Biden | NBC News
----------