TIN HOA KỲ VÀ QUỐC TẾ 4/11/2020: Có thể sẽ đếm phiếu lại Wisconsin và Michigan vì bất hợp lệ
Tác giả : Phong Trần Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-11-04
----------