Video: TT Trump tuyên bố chiến thắng ... Có "gian lận" sau khi việc kiểm phiếu ở các bang chiến trường đột ngột bị dừng
Tác giả : Đông Bắc Nguồn: NTD Ngày đăng: 2020-11-04


Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và gọi “Đây là một trò gian lận đối với công chúng Mỹ…”
Tổng thống Trump đêm qua đã ra sân để tuyên bố chiến thắng mặc dù việc kiểm phiếu ở các bang quan trọng đột ngột bị tạm dừng vào khoảng 11 giờ đêm qua.
Các phương tiện truyền thông và những người thăm dò ý kiến đã chứng minh có yếu tố chính trị khi họ trì hoãn việc gọi điện cho các bang quan trọng như Pennsylvania, nơi Tổng thống Trump đã tăng 690 nghìn phiếu khi việc kiểm phiếu đột ngột dừng lại.
Tổng thống nêu tên bang Michigan, Wisconsin, Pennsylvania và Texas là những bang chiến thắng, và sau đó nói rằng Đảng Dân chủ muốn đưa kết quả bầu cử lên Tối cao Pháp viện.
“Đây là một trò gian lận đối với công chúng Mỹ…”
DTV Thuyết Minh Việt Ngữ: Tổng Thống Donald Trump tuyên bố Chiến Thắng
----------