CƠ SỞ ĐỂ TỔNG THỐNG TRUMP TUYÊN BỐ CHIẾN THẮNG DÙ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU CHƯA KẾT THÚC
Tác giả : Trần Hùng Nguồn: Người Việt Giữ Nuớc Việt Ngày đăng: 2020-11-04


Tính tới thời điểm hiện tại thì Joe Biden có 238 phiếu đại cử tri, Tổng thống Trump có 213 phiếu đại cử tri. Để chiến thắng thì Joe Biden phải có thêm 32 phiếu đại cử tri nữa còn Tổng thống Trump phải có thêm 57 phiếu đại cử tri nữa.
Hiện nay còn có 07 khu vực bầu cử chưa kiểm xong phiếu bầu với tổng số phiếu đại cử tri là 86 phiếu. Cụ thể là:
1. Georgia với 16 phiếu đại cử tri:
Tại đây, Tổng thống Trump có được 2.380.946 phiếu phổ thông, chiếm tỷ lệ 50,48%, còn Joe Biden có 2.278.123 phiếu phổ thông chiếm 48,30%. Như vậy Tổng thống Trump chắc chắn sẽ có thêm 16 phiếu đại cử tri ở đây nâng tổng số phiếu đại cử tri lên 229 phiếu.
2. Michigan với 16 phiếu đại cử tri:
Tại đây, Tổng thống Trump có được 2.393.774 phiếu phổ thông, chiếm tỷ lệ 49,35%, còn Joe Biden có 2.380.248 phiếu phổ thông chiếm 49,09%. Tuy Tổng thống Trump chưa chạm mốc trên 50% nhưng Joe Biden khó lật ngược kết quả ở tiểu bang này và Tổng thống Trump sẽ có tổng số phiếu đại cử tri là 245 phiếu.
3. North Carolina với 15 phiếu đại cử tri:
Tại đây, Tổng thống Trump có được 2.732.104 phiếu phổ thông, chiếm tỷ lệ 50,09 %, còn Joe Biden có 2.655.392 phiếu phổ thông chiếm 48,69%. Như vậy Tổng thống Trump chắc chắn sẽ có thêm 15 phiếu đại cử tri ở đây nâng tổng số phiếu đại cử tri lên 260 phiếu.
4. Neveda với 06 phiếu đại cử tri:
Tại đây, Tổng thống Trump có được 580.605 phiếu phổ thông, chiếm tỷ lệ 48,59%, còn Joe Biden có 588.252 phiếu phổ thông chiếm 49,23%. Cho Joe Biden thắng ở tiểu bang này thì tổng số phiếu đại cử tri của Joe Biden là 244 phiếu.
5. Pennsylvania với 20 phiếu đại cử tri:
Tại đây, Tổng thống Trump có được 2.965.636 phiếu phổ thông, chiếm tỷ lệ 55,75%, còn Joe Biden có 2.290.624 phiếu phổ thông chiếm 43,06%. Như vậy Tổng thống Trump chắc chắn sẽ có thêm 20 phiếu đại cử tri ở đây nâng tổng số phiếu đại cử tri lên 280 phiếu.
6. Wisconsin với 10 phiếu đại cử tri:
Tại đây, Tổng thống Trump có được 1.609.586 phiếu phổ thông, chiếm tỷ lệ 48,94%, còn Joe Biden có 1.630.334 phiếu phổ thông chiếm 49,57%. Cho Joe Biden ôm 10 phiếu đại cử tri ở đây và tổng số phiếu đại cử tri của Joe Biden là 254 phiếu.
7. Alaska với 03 phiếu đại cử tri:
Tại đây, số phiếu phổ thông của Tổng thống Trump hơn phiếu phổ thông của Joe Biden nên có thể Tổng thống Trump giành luôn 03 phiếu đại cử tri ở đây nâng tổng số phiếu đại cử tri lên 283 phiếu.
Cuối cùng, Tổng thống Trump có được 283 phiếu đại cử tri và giành chiến thắng và đó là động lực để Tổng thống Trump tuyên bố thắng cử. Riêng việc Tổng thống Trump tuyên bố sẽ kiện lên Tối Cao pháp viện là vì tại Wisconsin và một số tiểu bang khác có dấu hiệu đảng Dân chủ gian lận phiếu bầu cũng như tại Michigan đảng Dân chủ có ý định tiếp nhận các phiếu bầu qua thơ chuyển tới sau khi đã đóng cửa bỏ phiếu theo quy định./.
Tran Hung.
-----------
Ý kiến độc giả :
Đảng Dân Chủ biết mình thua nên xua bọn Black Lives Matter và Antifa xuống đường biểu tình phản đối đòi hủy bỏ kết quả bầu cử và đuổi Trump về vườn. Chúng nó đã tự cáo buộc và thừa nhân mình thua. Nếu Biden thắng thì Đảng Dân Chủ xúi dân biểu tình làm gì ??
Black Lives Matter and ANTIFA take to the streets of Washington as contested election result looms
----------