TIN CẬP NHẬT BẦU CỬ MỸ 5/11: Detroit kiểm phiếu HỖN LOẠN, Michigan: Người tố giác VẠCH TRẦN GIAN LẬN
Tác giả : Khung Trời Mới Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-11-06
----------