Nov|06|AM __Bằng chứng video gian lận bầu cử Tổng Thống Mỹ. TT.Trump đang tiến gần đến chiến thắng.
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-11-06
----------