Cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào.
Tác giả : Vietcatholic News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-11-07
----------