Nov|07|AM __Giám sát viên tại Michigan kiểm tra 7000 phiếu bầu cử, thông báo gian dối thành 130,000
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-11-07
----------