Thêm một NHÂN CHỨNG tại Pennsylvania giúp Đảng Cộng Hòa khởi kiện TT Trump lật ngược thế cờ?
Tác giả : Saigon News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-11-07
----------