Nov|08|AM __Nhân vật chủ chốt giúp TT.Trump chiến thắng là ai?
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-11-08
----------