#426 10NOV20: TT TRUMP THẮNG TẠI NORTH CAROLINA, GÂY ÁP LỰC LÊN JOE BIDEN!
Tác giả : Trần Maicô Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-11-11
----------