Tổng thống Donald J. Trump chia sẻ tin gian lận bầu cử trên Twitter
Nguồn: VietTuDo via PSXH Yahoogroup Ngày đăng: 2020-11-13
Donald J. Trump
@realDonaldTrump

• 8h
“REPORT: DOMINION DELETED 2.7 MILLION TRUMP VOTES NATIONWIDE. DATA ANALYSIS FINDS 221,000 PENNSYLVANIA VOTES SWITCHED FROM PRESIDENT TRUMP TO BIDEN. 941,000 TRUMP VOTES DELETED. STATES USING DOMINION VOTING SYSTEMS SWITCHED 435,000 VOTES FROM TRUMP TO BIDEN.”
@ChanelRion
@OANN
Hệ thống máy kiểm phiếu bầu cử Dominion đã xoá đi 2,7 triệu phiếu đã bầu cho Trump trên toàn quốc. Tại bang Pennsylvania, dữ liệu phân tích đã chỉ ra có 221.000 phiếu bầu cho Trump đã chuyển sang cho Biden, có 941.000 phiếu bầu cho Trump đã bị xoá. Các bang tại Mỹ sử dụng hệ thống máy kiểm phiếu Dominion đã chuyển 435.000 phiếu bầu cho Trump sang Biden. Theo Chanel Rion, OANN”
Có vẻ đài Fox News đã không còn giữ được sự chuyên nghiệp đưa tin của mình. Tổng thống Trump nói điều khác biệt lớn nhất giữa hai cuộc bầu cử 2016 và 2020 chính là Fox News.
----------