Nov|13|AM __Nếu tái đắc cử Luật sư TT.Trump sẽ khởi tố nhà Bi Đần.
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-11-13
----------