NẾU JOE BIDEN ĐẮC CỬ
Tác giả: Ngô Minh Hằng Ngày đăng: 2020-11-14

Nếu Joe Biden đắc cử
Thì người lương thiện phải qùy
Tôn vinh những tên tội phạm
Như Joe cung kính thực thi
*
Nếu Joe Biden đắc cử
Thì khu tự trị mọc đầy
Xã hội sẽ vô trật tự
Chính quyền, cảnh sát bó tay !
*
Nếu Joe Biden đắc cử
Thì bao biểu tượng anh hùng
Và bao danh nhân lịch sử
Theo làn bụi đỏ bay tung !
*
Nếu Joe Biden đắc cử
Thực mà, không nói quá đâu
Nước Mỹ hơn gì nước Việt
Thua đau bởi lũ cộng Tàu...
*
Nếu Joe Biden đắc cử
Thì Tàu sẽ đặt cùm gông
Bởi hai bốn năm kinh sử
Tàu xây nền móng âm thầm *
*
Nếu Joe Biden đắc cử
Hoa Kỳ Hiến Pháp tan tiêu
Chỉ còn Hán Nô Dân Chủ
Cộng Hoà rồi cũng phiêu diêu !!!
*
Nếu Joe Biden đắc cử
Hoa Kỳ mất hết tự do
Chỉ còn XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Dân thành công cụ, trâu bò !
*
Nếu Joe Biden đắc cử
Antifa sẽ cầm đầu
Hơn hai trăm năm hùng sử
Tan nhoà vào cuộc bể dâu....
*
Nếu Joe Biden đắc cử
Thì tiêu sông núi Hoa Kỳ
Thế giới chỉ còn nhục sử
Trong bàn tay Jinping Xi

Ngô Minh Hằng
* Links tham khảo:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-06/harvard-leads-u-s-colleges-that-received-1-billion-from-china
https://www.insidehighered.com/quicktakes/2020/05/05/house-republicans-probe-chinese-funding
https://foreignpolicy.com/2018/03/07/chinas-long-arm-reaches-into-american-campuses-chinese-students-scholars-association-university-communist-party/