Joe Biden sẽ cho “Đệ nhất tiểu thư” Ashley Biden tranh cử soán ngôi Ivanka Trump
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-11-15

Dân Mỹ VỠ ÒA vì TT. Trump liên tục LỘI NGƯỢC DÒNG - 311 phiếu đại cử tri sẽ là phần thưởng xứng đáng
----------