Nov.16__Luật sư mới của TT.Trump khẳng định sẽ lật ngược kết quả bầu cử.
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-11-16
Pinned by Sonia Ohlala
►Link website kiểm tra lá phiếu bầu cử, quý vị bấm vào xin chọn tiểu bang đang sinh sống:
► Link website giúp đỡ tài chính:
DonaldJTrump.com Winred.com
Mọi giúp đỡ gởi check hay Money order qua thư xin quý vị vui lòng gởi về địa chỉ dưới đây. Trước khi gởi xin viết kèm theo trên một tờ giấy ghi tên họ, địa chỉ nhà, email, việc làm, tên chổ làm việc. (To contribute by mail, please send a personal check made payable to the “Trump Make America Great Again Committee“ 310 First St SE Washington, D.C. 20003. Please provide your full name, mailing address, email address, occupation, and employer with your mailed contribution.)
► Link website ký thỉnh nguyện thư: Xin quý vị ký cái dưới đây trước vì rất quan trọng. Recount or revote the entire 2020 presidential election
RECOUNT ARIZONA VOTES
Recount CALIFORNIA Votes 2020
Take immediate action to request a recount of the Votes of the Nov 3, election
► Đơn bãi nhiệm thống đốc California, Gavin Newsom (Xin quý vị in ra và gởi đi theo chỉ dẫn) :
----------