TT Trump & Ivanka Trump lên tiếng “Bắt ngay bây giờ” “kẻ chủ mưu phải bị lên án và truy tố”
Nguồn: Saigon News - Youtube Ngày đăng: 2020-11-17

Ngày 20/1/2021 là ngày tuyên thệ nhậm chức thứ 2 của Tổng thống Trump
----------