Để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Bắc Hàn
Author: Minh Sơn Posted on: 2018-05-27


Để chú bớt sợ, ta đã thay dổi kiểu tóc này cho có vẽ dịu hiền cởi mở Tui cũng đã nhờ con vợ chải tóc kiểu phụ nữ này cho đàn anh thấy tui dễ thương hơn


Hoà bình thé giới đến rồi chăng ??