TT Trump vận dụng "Không Thành Kế", dùng chính cuộc bầu cử để giăng bẫy úp sọt thế lực nhà nước ngầm
Tác giả : DTV Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-11-20

Đội ngũ luật sư của TT Trump tung 9 chứng cứ đanh thép, cơ hội đảo ngược kết quả bầu cử 2020 lớn dần
----------