Ô. Ngô Kỷ: "Nếu ông tuyên bố treo cờ đỏ sao vàng, tôi sẽ không chống nữa!"
Source: Phố Bolsa TV - Youtube Posted on: BODY