Tướng lãnh Quân đội Mỹ Tweet một câu khiến Joe Biden và đảng dân chủ run sợ
Tác giả : Saigon Newes Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-12-20

----------
TIẾT LỘ CHẤN ĐỘNG Obama nóng lòng CƯỚP NGÔI TỔNG THỐNG nếu Biden Đắc Cử khiến cả Thế Giới TÉ NGỬA


----------
Đã có Bằng chứng đủ để khởi kiện tống giam Hunter Biden THẾ GIỚI NÍN THỞ chờ đợi tòa phán xử

----------