Dec.20__TT.Trump sẽ chính thức phản công - Ý tưởng bổ nhiệm LS.Po-well làm công tố viên đặc biệt
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-12-21
----------