21DEC20: AG BARR TỪ CHỐI BỔ NHIỆM CTV ĐIỀU TRA HUNTER BIDEN!
Tác giả : Trần Maicô Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-12-21
----------