Dec-22 __ T.Trump gặp gỡ thành viên Quốc Hội. Sẽ chống trả vụ gian lận bầu cử
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-12-22
----------