CUỘC CHIẾN CHƯA CÓ TIẾNG SÚNG...
Tác giả : Le Trung Ung Nguồn: FB Ung Le Ngày đăng: 2020-12-24
Cuộc Chiến đã khởi đầu từ cuối năm 2019, mặc dù chưa có "phát súng lệnh" nhưng số người Tử Vong trên Thế Giới đã lên đến hàng triệu triệu mà vẫn đang còn tiếp diễn.
Chiến Tranh Việt Nam kéo dài suốt hơn 20 năm, tuy nhiên số lượng Tử Vong còn thấp hơn nhiều so với số lượng Tử Vong chỉ trong một năm mà Hoa Kỳ và Thế Giới phải lãnh đủ từ Con Virus Corona China. Phải chăng Lịch Sử của Thế Giới đang lặp lại trang sử tồi tệ của Việt Nam cách đây hơn 65 năm về trước.
Được sự hỗ trợ và chi viện mạnh mẽ của Cộng Sản Quốc Tế, đứng đầu là Liên Bang Xô Viết cùng khối Cộng Sản Đông Âu và Trung Cộng, sau khi Hiệp Định Geneve ký kết vào năm 1954, Cộng Sản Bắc Việt âm thầm chuyển quân vào Miền Nam Việt Nam và đã tạo nên cảnh " nồi da xáo thịt.. Cuộc Chiến môi ngay môi khốc liệt, trước Sự leo thang của cuộc chiến, Hoa Kỳ cùng Đồng Mình của Hoa Kỳ đã đưa Quân vào Miền Nam Việt Nam hầu ngăn chận Làn Sóng Đỏ và Miền Nam Việt Nam đã trở thành "Tiền Đồn" chống Cộng - Ngăn chận sự bành trướng của Quốc Tế Cộng Sản.
Những cuộc Biểu Tình chống lại "chiến tranh Việt Nam" dưới sự xách động của đảng Dân Chủ Hoa Kỳ đã đưa Miền Nam Việt Nam vào ngày Lịch Sử 30 thang 04 năm 1975, ngày mà Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa và Người Dân Miền Nam gọi là "Ngày Quốc Hận". 30 tháng 04 năm 1975 cũng là ngày đánh dấu cho sự phản bội của Chính Quyền Hoa Kỳ dưới áp lực của những tên "tai to mặt lớn" Thiên Tả nằm trong đảng Dân Chủ và giữ những Chức Vụ quan trong mà điển hình là tên Quỳ Gối Joe Biden.Sự phản bội của Chính Quyền Hoa Kỳ qua sự lũng đoạn Chính Trị của thành phần Thiên Tả nằm sâu trong Chính Quyền đã đưa Dân Tộc Việt Nam vào vùng trời đen tối và tang tóc. Hàng triệu triệu người đã phải đành đoạn trốn chạy, rời bỏ Quê Hương để đi tìm Tự Do - Hàng trăm ngàn người đã gởi thân tận dưới đáy biển làm mồi cho Cá và trong rừng sâu nước độc trên đường Vượt Biên Vượt Biển - Cả triệu Quân Nhân Cán Chính của Việt Nam Cộng Hòa bị đày ải trong những Trại Tù Khổ Sai...
Đảng Dân Chủ và những thành phần Thiên Tả đã biến Cuộc Bầu Cử Tổng Thống thứ 46 của Hoa Kỳ thành một cuộc Cướp Chính Quyền trong mưu đồ xóa số nền Cộng Hòa để thay vào một thể chế chính trị khác theo đường hướng "Xã Hội Chủ Nghĩa" dưới sự ảnh hưởng của Trung Cộng. Chính mưu đồ này, chẳng những gây điên đảo cho riêng Hoa Kỳ mà còn gây khủng hoảng và tang tóc cho cả Thế Giới qua Con Virus CORONA China.
Nếu Tổng Thống Đương Nhiệm Donald Trump không phải là Thiên Sứ của Trời và không được sự Yêu Mến của người dân thì giờ phút này "Nhà Trắng" đã được đổi màu với Búa Liềm giăng đầy đường phố…


Bọn Antifa do Đảng Dân Chủ lãnh đạo đã trương cờ Cọng Sản Búa Liềm gây bạo loạn để chế ngự dân của thị trấn Portland ngày 17 Oct 2018. Còn chần chờ gì nữa mà không tiêu diệt bọn bán nước này ??
Nhân Dân Hoa Kỳ và nhất là những Cựu Quân Dân Cán Chính của Việt Nam Cộng Hòa hãy đứng một cách Hào Hùng sau lưng Vị Tổng Thống Đương Nhiệm hào hùng và đáng kính của Hoa Kỳ,Hoa Kỳ là một Đất Nước mà quyền Tự Do phải được Tôn Trọng, yêu ai, thích ai là quyền của mỗi Cá Nhân, không một ai có quyền cưỡng ép, tuy nhiên...Ủng hộ Tên Quỳ Gối không khác gì xát muối vào vết thương của Dân Tộc.Giai đoạn "Đoạn Trường" của Dân Tộc Việt Nam là một Bài Học Vô Giá.
Trung Ung Le
K. 7/68 - 23.12.2029
----------