Bài giảng "Tình Yêu Cao Cả" của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Đêm Giáng sinh 24.12.2020 tại Nhà thờ Đức Bà Sàigòn
Tác giả : Tổng Giáo Phận Sàigòn Ngày đăng: 2020-12-25
-----------
Ý kiến của một giáo dân :
Bài giảng "Tình Yêu Cao Cả" của Đức Tổng Giám Mục nên được áp dụng trong thời bình khi mà mạng sống của tín hữu được an toàn trong sự bảo vệ tích cực của Chúa Giêsu. Nhưng ở thời buổi Chúa Giêsu đã bị người đời phế bỏ và liệt vào hạng phạm pháp thì ... không còn áp dụng được nữa.
Tinh thần yêu thương kẻ thù cần được duy trì trong lòng qua mọi hoàn cảnh, nhưng hành động của tín hữu là không nên chung sống và hợp tác với kẻ thù, ngược lại phải chạy trốnphải tự bảo vệ của cải và tính mạng của mình trong trường hợp bị kẻ thù bách hại vì đó chính là giáo huấn của Chúa Giêsu, chứ không phải vì yêu thương mà trao hết của cải và mạng sống của mình cho họ.
Đức Tổng Giám Mục đã làm ngơ không dám đọc lời giáo huấn của Chúa Giêsu cho các môn đệ ngài như sau :
(Luca 22:35-38 = Người nói với các ông: "Khi Thầy sai anh em ra đi, không túi tiền, không bao bị, không giày dép, anh em có thiếu thốn gì không? " Các ông đáp: "Thưa không." Người bảo các ông: "Nhưng bây giờ, ai có túi tiền thì hãy mang theo, ai có bao bị cũng vậy; còn ai chưa có gươm thì bán áo đi mà mua. Vì Thầy bảo cho anh em hay: cần phải ứng nghiệm nơi bản thân Thầy lời Kinh Thánh đã chép: Người bị liệt vào hàng phạm pháp. Thật vậy, những gì đã chép về Thầy sắp được hoàn tất." Các ông nói: "Lạy Chúa, đã có hai thanh gươm đây." Người bảo họ: "Đủ rồi !")
(Matthew 10:23-25 = "Khi người ta bách hại anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em: anh em chưa đi hết các thành của Ít-ra-en, thì Con Người đã đến." Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bê-en-dê-bun [thần gian ác], huống chi là người nhà.)
Có thể hiểu rằng khi mà Chúa Giêsu đã bị người đời xem như phạm pháp hoặc tội đồ thì lúc đó tín hữu của Ngài cũng bị chúng xem như tội đồ không kém nên không thể sống chung với chúng được mà phải tự vệ và trốn chạy.
Đưa má cho người ta tát, cởi áo trao cho kẻ cướp không phải là "yêu thương kẻ thù" mà là không nên chống cự với kẻ cướp để mong bảo vệ được tính mạng của mình. Chúa Giêsu đã giải thích quá rõ ràng điều này, sao các tu sĩ vẫn suy diễn hành động nhường nhịn đó một cách méo mó là… vì yêu thương ?
Hãy đọc lời Chúa Giêsu dạy như sau cho rõ ràng chứ đừng vì lý do thầm kín nào mà bóp méo lời dạy của Chúa:
(Matthew 5:39 = Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.)
JB Trường Sơn
----------