TT Trump tuyên bố "Chính quyền tiếp theo có lẽ vẫn sẽ là tôi!"
Tác giả : DTV Thuyết Minh Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-12-25
----------