TT DONALD J. TRUMP và Biden
AI YÊU NƯỚC ? AI THƯƠNG DÂN ???
Tác giả: Ngô Minh Hằng Ngày đăng: 2020-12-25

Ai yêu nước ? ai thương dân ?
Công minh nhận định: Biden hay TRUMP ???
Xin đừng mê muội mà lầm
Hãy dùng TRÍ TUỆ, LƯƠNG TÂM, CON NGƯỜI
Lần này lầm nữa ai ơi
Thì di hại đến những đời cháu con
Không còn nước Mỹ vàng son
Không còn Hạnh Phúc, không còn Tự Do
Mà là kiếp sống trâu bò
Dưới tay Tàu cộng, trong lò sát sinh !
Nhìn đi và chọn cho mình
Quốc Gia - Cộng Sản, hành trình tương lai
...

Ngô Minh Hằng

Tài liệu tham khảo :
1- Video chứng minh Joe Biden ủng hộ giặc Tàu hết mình, muốn rước Tàu vào nước Mỹ mà chẳng xem họ là mối nguy hiểm như cả thế giới đều nhận rõ và cảnh giác !


2- Video chứng minh Joe Biden đã chính miệng thừa nhận rầng chính quyền của Obama và phe đảng của ông ta đã thiết lập một hệ thống gian lận bầu cử hiệu quả và quy mô nhất trong lịch sử Hoa Kỳ
----------