#472 26DEC20: TT TRUMP TỨC GIẬN VÌ BỊ PTT PENCE "PHẢN BỘI"???
Tác giả : Trần Maicô Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-12-27

----------