Dec.27__TT.Trump nhắn nhủ “Đừng bao giờ bỏ cuộc! Hẹn gặp tại thủ đô ngày 6 tháng 1”.
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-12-27
----------