Cuộc chiến thực sự của TT Trump sẽ là ngày 6/1 tới tại Lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ
Tác giả : Nguyễn Hoàng Dũng NguồnDTV / Youtube Ngày đăng: 2020-12-29
----------