Khám Phá CHÂN ĐÔNG Đầu Năm - Ngày 02/01/2021...
Tác giả : Đặng thế Nguyên Nguồn: CNĐ TRẦN QUỐC VIỆT - Youtube Ngày đăng: 2021-01-02

Nancy Pelosi's San Francisco Home Vandalized With Graffiti, Severed Pig's Head
----------