THÁNG GIÊNG, MỒNG SÁU ...
Tác giả : Ngô Minh Hằng Ngày đăng: 2021-01-02
Xin gởi đến mọi người công dân Hoa Kỳ yêu nước, yêu tự do, qúy trọng công bình và sự thật.

Còn đâu Dân chủ - Cộng hoà
Đồng tâm hiệp lực để mà cùng nhau ...
Qúy dân, yêu nước làm đầu
Vì dân vì nước mưu cầu lo toan
Cho dân hạnh phúc bình an
Cho non sông được vẻ vang hơn người !!!
*
Bởi hơn hai chục năm trời
Ba ông tổng thống phá tơi sơn hà ! (1)
Ông thì rước cộng Tàu qua
Rước thêm cái qũy, ông bà giàu riêng (2)
Ông thì phản đảng, đảo điên
Chính tà lẫn lộn, ngả nghiêng theo người
Ông thì nhân cách đại tồi
Nói hay làm dở, toàn lời tà gian
Trắng - Đen kỳ thị rõ ràng
Nhưng rồi gian ác vu oan cho người
Bao lần quốc ngoại đi chơi
Khom lưng xin lỗi khắp nơi khoe ... tài ! (3)
Cộng Tàu khinh bỉ ra oai
Chẳng bày thảm đỏ, không dài cầu thang
Nhưng nào nhục với nhân gian
Hân hoan cửa hậu,"huy hoàng" ông "chui" !
(4) Tám năm tưởng thế là thôi
Ai ngờ ông lại cài người phía sau
Hại người kế nhiệm giùm Tàu
Xé tan hiến pháp, đạp nhàu quốc dân
Dựng tuồng Harris - Biden
Dài tay phản quốc, ông tuân lệnh Tàu !
*
Giờ đây nước Mỹ nát nhàu
Hỏi ai chánh phạm làm đau sơn hà ?
Cho Tàu lũng đoạn quốc gia
Cho tòng phạm ngậm đô la, thờ Tàu
Cho Tàu làm tổ, đẻ sâu
Chính trường, kinh tế, mọi khâu chệt nằm !?
Dân lành yêu nước, hờn căm ...
Tam quyền, những kẻ nuốt ngầm đô la
Để hành xử Mafia
Gạt phăng sự thật, gian tà bao che
Lừa dân phản nước một bè
Ai lòng chính trực, chúng đè, chúng tra !
*
Cộng Tàu nếu cướp Cờ Hoa
Rõ ràng tội phạm chính là các ông !
Buồn cho nước Mỹ vô cùng
Một cường quốc vốn lẫy lừng, nay đâu?
Rồi vì lũ mọt, bầy sâu
Mà dân phải chết vì Tàu nữa a ???
*
Không đâu ! ...với bọn phản nhà
Thì dân là những quan toà thẳng ngay !
Tháng Giêng, mồng Sáu là ngày ...
Cùng Trump, dân tát đầm lầy cứu quê !!!

Ngô Minh Hằng

(1)(2) Clinton Foundation

(3)